Виконання бюджету по галузі "Освіта" у  2016 році:

ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту за січень-вересень 2016 року:

Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів Найменування Запланова-ний обсяг видатків на 2016 рік з них: Виконано робіт станом на 01.10.2016 Профінан-совано робіт станом на 01.10.2016 Профінан-сована заборго-ваність Касові видатки
заборго-ваність за виконані роботи всього з початку року в т.ч. за звітний період
А 1 2 3 4 5 6 7 8
070000 Освіта  30 075.70 174.10 20 687.10 25 708.70 174.10 20 829.20 5 594.50
070101 Дошкільні заклади освіти 13 435.50 174.10 8 736.80 11 198.90 174.10 8 878.90 2 168.00
  Відновлення груп (8 об'єктів) 182.40 68.40     68.40 68.40  
  Заміна вікон (28 об'єктів) 5 083.60 32.00 3 942.20 4 458.10 32.00 3 942.20 1 560.40
  Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) (11 об'єктів) 616.70 25.70 454.30 502.30 25.70 480.00 43.40
  Капітальний ремонт вентиляційних систем  25.00            
  Капітальний ремонт вхідних груп   100.00            
  Капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових (2 об'єкти) 93.00 48.00     48.00 48.00  
  Капітальний ремонт місць загального користування (13 об'єктів) 2 589.50   1 052.90 2 250.40   1 052.90 356.60
  Капітальний ремонт покрівель (11 об'єктів) 1 887.00   824.10 1 420.90   824.10 91.60
  Капітальний ремонт фасадів (4 об'єкти) 994.10   782.20 796.70   782.20  
  Капітальний ремонт харчоблоків (5 об'єктів) 1 864.20   1 681.10 1 770.50   1 681.10 116.00
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 16 640.20   11 950.30 14 509.80   11 950.30 3 426.50
  Відновлення груп  25.00            
  Заміна вікон (24 об'єктів) 5 014.50   4 657.00 4 789.30   4 657.00 306.90
  Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) (8 об'єктів) 843.10   413.30 560.30   413.30 228.80
  Капітальний ремонт вхідних груп  (4 об'єкти) 534.30   322.40 324.60   322.40 168.10
  Капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових (2 об'єкти) 320.00     247.10      
  Капітальний ремонт зливостічних мереж 146.2   146.2 146.2   146.2  
  Капітальний ремонт місць загального користування  250.00            
  Капітальний ремонт покрівель (19 об'єктів) 3 882.20   2 713.20 3 134.10   2 713.20 860.90
  Капітальний ремонт фасадів (4 об'єкти) 1 240.70   1 147.80 1 162.10   1 147.80  
  Облаштування спортивних майданчиків (5 об'єктів) 4 384.20   2 550.40 4 146.10   2 550.40 1 861.80

 

 

План на 2016 рік по галузі "Освіта"

КЕКВ Затверджено на 2016 рік, грн.  Примітка
2100 520 164 000  
2111 381 631 700  
2120 138 532 300  
2200 212 062 400  
2210 2 145 900  
2220 413 000  
2230 35 049 500  
2240 9 908 300  
2270 164 412 700  
2271 142 343 700  
2272 4 759 700  
2273 17 214 600  
2276 94 700  
2282 133 000  
2730 165 500  
2800 285 500  
Всього 732 644 900  

 

 

Виконання бюджету по галузі "Освіта" за 2015 рік

КЕКВ Затверджено на рік,          грн. Затверджено   з        урахуванням змін, грн. План на 2015 рік                      Надходження, грн. Відхилення плану від надходження Відсоток                                        виконання   плану, %
2100 409 372 400 446 341 200 446 341 200 446 120 629 -220 571 100.0
2111 300 346 500 327 341 000 327 341 000 327 258 638 -82 362 100.0
2120 109 025 900 119 000 200 119 000 200 118 861 991 -138 209 99.9
2200 161 799 300 233 754 050 233 754 050 188 931 286 -44 822 764 80.8
2210 612 400 705 000 705 000 539 009 -165 991 76.5
2230 33 490 400 35 373 200 35 373 200 33 455 919 -1 917 281 94.6
2240 3 874 100 8 667 770 8 667 770 7 428 712 -1 239 058 85.7
2270 123 672 400 188 858 080 188 858 080 147 444 104 -41 413 976 78.1
2271 108 230 000 168 776 280 168 776 280 128 803 464 -39 972 816 76.3
2272 3 466 900 4 487 300 4 487 300 4 172 591 -314 709 93.0
2273 11 773 700 15 360 100 15 360 100 14 372 684 -987 416 93.6
2274 201 800 234 400 234 400 95 365 -139 035 40.7
2730 62 100 69 330 69 330 69 330 0 100.0
2282 150 000 150 000 150 000 63 542 -86 458 42.4
2800 1 466 300 3 243 500 3 243 500 2 955 742 -287 758 0.0
Всього 572 700 100 683 408 080 683 408 080 638 076 987 -45 331 093 93.4

 

Виконання бюджету по галузі "Освіта" за ІІІ квартал 2015 року

КЕКВ Затверджено на рік,          грн. Затверджено   з        урахуванням змін, грн. План на ІІІ квартал                     2015 року Надходження, грн. Відхилення плану від надходження Відсоток                                        виконання   плану, %
2100 409 372 400 423 839 500 327 567 000 310 679 126 -16 887 874 94.8
2111 300 346 500 310 960 700 240 328 000 227 702 697 -12 625 303 94.7
2120 109 025 900 112 878 800 87 239 000 82 976 429 -4 262 571 95.1
2200 161 799 300 231 122 560 160 358 880 132 662 470 -27 696 410 82.7
2210 612 400 705 000 664 500 485 070 -179 430 73.0
2230 33 490 400 33 734 900 24 690 700 19 904 200 -4 786 500 80.6
2240 3 874 100 7 405 980 6 782 100 2 775 654 -4 006 446 40.9
2270 123 672 400 189 126 680 128 071 580 109 493 246 -18 578 334 85.5
2271 108 230 000 169 044 880 112 211 580 96 316 260 -15 895 320 85.8
2272 3 466 900 4 487 300 3 675 300 2 966 470 -708 830 80.7
2273 11 773 700 15 360 100 12 029 100 10 119 375 -1 909 725 84.1
2274 201 800 234 400 155 600 91 141 -64 459 58.6
2730 62 100 67 520 62 100 60 280 -1 820 97.1
2282 150 000 150 000 150 000 4 300 -145 700 2.9
2800 1 466 300 3 243 500 3 243 500 1 744 776 -1 498 724 0.0
Всього 572 700 100 658 273 080 491 231 480 445 146 652 -46 084 828 90.6

Виконання бюджету по галузі "Освіта" за І квартал 2015 року.

КЕКВ

Затверджено на рік,          грн.

Затверджено   з        урахуванням змін, грн.

План на 1 квартал                     2015 року

Надходження, грн.

Відхилення плану від надходження

Відсоток                                        виконання   плану, %

2100

409 372 400

409 372 400

102 255 600

94 037 943

-8 217 657

92.0

2111

300 346 500

300 346 500

75 022 400

68 875 499

-6 146 901

91.8

2120

109 025 900

109 025 900

27 233 200

25 162 445

-2 070 755

92.4

2200

161 799 300

161 799 300

41 639 700

36 901 232

-4 738 468

88.6

2210

612 400

612 400

46 400

32 900

-13 500

70.9

2230

33 490 400

33 490 400

11 454 400

9 147 500

-2 306 900

79.9

2240

3 874 100

3 874 100

1 520 700

1 048 639

-472 061

69.0

2270

123 672 400

123 672 400

28 468 200

26 672 192

-1 796 008

93.7

2271

108 230 000

108 230 000

22 750 700

21 336 509

-1 414 191

93.8

2272