Управління освіти Деснянського району

Відділ дошкільної освіти


Основні функції та напрямки роботи


 Відділ дошкільної освіти  є структурним підрозділом управління освіти  Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. У межах своїх повноважень  відділ організовує виконання актів законодавства у сфері дошкільної освіти та здійснює контроль за їх виконанням.
Основними завданнями відділу є:
•    забезпечення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;
•    прогнозування, забезпечення розвиток  дошкільної освіти та мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності відповідно до освітніх запитів мешканців району;
•    створення  умов  для реалізації гарантованого Конституцією України та Закону України «Про дошкільну освіту»;
•    соціальний захист , охорона життя , здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах та школах-дитячих садках району;
•    здійснення контролю за виконанням завдань дошкільної освіти та додержання Базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в ДНЗ незалежно від підпорядкування, типів та форми власності;
•    організаційно-методичне керівництво системою дошкільної освіти.

Відділ дошкільної освіти відповідно до покладених на нього завдань:

•    здійснює управління дошкільними навчальними закладами та школами-дитячими садками, що знаходяться в межах відповідної території району і належать до сфери  управління  Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ,  та координує діяльність цих дошкільних навчальних закладів;
•    створює в межах своїх повноважень умови для реалізації прав громадян України на отримання дошкільної освіти;
•    здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти керівниками дошкільних навчальних закладів, шкіл-дитячих садків;
•    готує матеріали для розгляду на засіданнях колегії районного управління освіти та здійснює контроль за виконанням рішень колегії;
•    розробляє перспективний план та здійснює  проведення атестаційної експертизи дошкільних навчальних закладів та шкіл-дитячих садків;
•    виконує інші функції, що впливають із покладених на нього завдань.