Управління освіти Деснянського району

Районний науково-методичний центр (РНМЦ)

Мета, основні принципи та функції діяльності РНМЦ

  • Метою діяльності РНМЦ є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.
  • Організація діяльності РНМЦ ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:
  • демократизму і гуманізму;
  • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
  • безперервності фахового вдосконалення;
  • науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; 
  • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Діяльність РНМЦ здійснюється за такими основними напрямами:
 - науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;
 - інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
 - консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.