Конкурс "Омбудсмен"

У загальноосвітніх навчальних закладах Деснянського району міста Києва з 2015-2016 навчального року з метою розвитку в учнівської молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, підвищення рівня її політико-правової свідомості, виховання національно-патріотичних поглядів і переконань, спрямованих на власний захист та захист своєї Батьківщини, відданості своєму народу, формування активної та свідомої громадянської позиції, спрямованої на подолання всіх форм насильства щодо дітей започатковано конкурс «Омбудсмен».

    З 2016-2017 навчального року він став міським.

    Завдання конкурсу: виявлення творчого шкільництва, спонукання його до вирішення проблем захисту прав людини і громадянина; розкриття правових, духовно-моральних і культурних цінностей населення країни; поваги до державних символів (гербу, гімну, прапору, мови); усвідомлення історико-правового аспекту державотворення.

     Цільова аудиторія конкурсу – учні 8-11 класів.

     Конкурс є відкритим та проводиться на добровільних засадах.