Профільна освіта в Деснянському районі: здобутки та перспективи розвитку

Упровадження у старших класах профільного та до профільного навчання реалізується в Деснянському районі через мережу гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів, навчально- виховних комплексів з поглибленим вивченням англійської мови, загальноосвітніх навчальних закладів з класами поглибленого вивчення окремих предметів і профільними класами.

Нині в районі функціонує 1 ліцей, 10 навчально-виховних комплексів (1 приватної форми власності), 6 гімназій (із них 3 - приватної форми власності), 16 спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів (14 – спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів, 2- спеціалізовані школи І ступеня).

В Деснянському районі м. Києва профільним навчанням охоплено 3 079 учні старшої школи (100%):

- іноземна філологія – 804 учнів;

- українська філологія – 701 учень;

- математичний – 526 учнів;

- фізико-математичний – 19 учнів;

- інформаційно-технологічний – 149 учнів;

- технологічний – 68 учнів;

- історичний - 126 учнів;

- правовий – 126 учнів;

- історико-філологічний – 27 учнів;

- правовий – 127 учнів;

- історико-філологічний – 27 учнів;

- художньо-естетичний – 70 учнів;

- економічний – 177 учнів;

- екологічний – 44 учні;

- біолого-географічний – 162 учні;

- біолого-хімічний – 69 учнів;

- біолого-фізичний – 11 учнів.

На сьогодні в районі існує модель організації профільного навчання:

• Здійснення психолого педагогічної діагностики щодо визначення готовності до прийняття самостійних рішень, пов’язаних з професійним становленням, що включає в себе:

1. Профорієнтаційну та просвітницьку роботу у вигляді занять, бесід, ігор з метою ознайомлення учнів з професіями та відповідності індивідуальних характерологічних рис для вибору напрямку майбутньої діяльності.

2. Діагностику восьмикласників з метою виявлення переважаючих здібностей.

3. Діагностику професійних нахилів дев’ятикласників (тип професії, темперамент, інтереси, мотивація тощо).

На основі проведених діагностик розробляються поради та рекомендації щодо вибору учнями професії, проводяться індивідуальні консультації для батьків та дітей, з метою обрання відповідного профілю навчання.

Деснянським Центром практичної психології розроблено збірник анкет для батьків, затверджений рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, що містить опитувальники, які стосуються вибору професії та ролі батьків в підготовці учнів до правильного вибору.

В п’яти закладах району (НВК № 39, спеціалізованій школі №320, спеціалізованій школі № 313, школі № 306, Економіко-правовому ліцеї) психологами підготовлені діагностичні програми щодо виявлення інтересів та нахилів учнів, які пройшли експертизу психологічного інструментарію в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

• Забезпечення наступності між загальною середньою та професійною освітою, можливості отримати професію.

Між загальноосвітніми навчальними закладами та вищими навчальними закладами діють угоди про співпрацю за напрямком обраного профілю. Так, наприклад:

- спеціалізована школа № 23 з театральним профілем співпрацює з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення;

- Економіко-правовий ліцей – з Міжрегіональною фінансово-юридичною академією;

- гімназія «Києво-Могилянський колегіум» - з Києво-Могилянською академією;

- школа І-ІІІ ступенів № 270 – з Відкритим Міжнародним університетом розвитку людини «Україна».

Окрім цього, в школі І-ІІІ ступенів № 190 надається первинна професійно-технічна освіта за спеціальностями «Секретар керівника» та «Водій автотранспортних засобів категорії В і С » згідно з ліцензіями виданими Міністерством освіти і науки України. Ця школа є опорною в районі.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 №10/12-2 та відповідно до ліцензії АЕ № 636530 від 20.05.2015, та АЕ № 270458 від 05.06.2013 школа І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського району міста Києва щорічно готує водіїв автотранспортних засобів (категорія «В» і «С») по 60 учнів і секретарів керівника (організації, підприємства, установи) 60 учнів.

Профіль навчання визначався з урахуванням інтересів школярів і їхніх батьків, перспектив здобуття подальшої освіти; кадрових, матеріально – технічних, інформаційних ресурсів.

Профільне навчання в школі спрямоване на забезпечення можливостей для рівного доступу учнів до здобуття загальноосвітньої, профільної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Кожного року 36 учнів 11-х класів закінчують профільне навчання за спеціальністю «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» та після успішного складання іспитів отримають свідоцтва встановленого зразка.

У 2013-2014 навчальному році видано 15 свідоцтв. У 2014-2015 н.р. -14 свідоцтв. У 2015-2016 навчальному році видано 16 свідоцтв.

Для оволодіння професією водій автотранспортних засобів (категорія «В» і «С») в школі є в наявності обладнані кабінети «Будова автомобіля» та «ПДР». Також для оволодіння навичками водіння в школі є автодром,

7 учбових автомобілів, а саме: вантажні – 5 шт., легкові – 2 шт.

У 2013-2014 навчальному році зареєстровано в МРЕВ за категорією «В» - 24 особи, категорією «С» - 20 осіб.

У 2014-2015 навчальному році зареєстровано в МРЕВ за категорією «В» - 22 особи, категорією «С» - 25 осіб.

У 2015-2016 навчальному році зареєстровано в МРЕВ за категорією «В» - 30 осіб, категорією «С» - 25 осіб.

Однією з передумов для профільного навчання є організація допрофільної підготовки учнів на завершальному етапі основної школи (8 – 9 класи), і як результат – вмотивований вибір учнем профільного навчання. Тому в 45 загальноосвітніх навчальних закладах І – ІІІ ступенів створено мережу із 198 класів з поглибленим вивченням окремих предметів, в яких навчається 4 972 учні. При цьому дотримується взаємозв’язок між допрофільною підготовкою та профільним навчанням.

Для забезпечення сприятливих умов для виявлення і реалізації індивідуальних особливостей, інтересів і освітніх запитів учнів, мінімізації помилковості професійного самовизначення випускника школи, в 17 закладах району упроваджено експериментальне педагогічне дослідження «Впровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва».

Вважаємо, що однією з ефективних форм реалізації мультипрофільного навчання є дистанційне навчання, під час якого навчання здійснюється з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій при територіальному відокремленні (роз’єднанні) вчителя та учнів.

У 6 навчальних закладах (ЗНЗ № 39, 207, 249, 250, 263, 313) впроваджується інноваційний освітній проект «Модель методичного Центру відкритої освіти» . Профільна школа online - це система заходів, направлених на створення відкритого інформаційного освітнього ресурсу для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, особистісних потреб учнів через організацію дистанційного навчання в системі загальної середньої освіти.

Профільна школа online радикальним чином змінить природу самого навчання та його доступність. Знання, які можна отримати, не сидячи за партою, а просто зі свого телефону чи комп’ютера — це тренд ХХІ століття.

Проект передбачає створення ефективної районної системи профільної та допрофільної підготовки учнів та розробку інноваційного освітнього середовища, спрямованого на забезпечення рівного доступу до високоякісних освітніх послуг на основі застосування особистісно-зорієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, а саме:

- поєднання систематизації і поглиблення базових знань учнів;

- організація їх навчально-творчої діяльності за інтересами;

- задоволення їх потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

- включення учнів із різних шкіл району в потужне інтелектуально-інформаційне поле;

- створення найоптимальніших умов для професійного самовизначення та подальшої самореалізації учнів.