Науково–методичний семінар вчителів математики

Інноваційні технології у викладанні математики

як засіб формування ключових компетентностей учнів

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю,

я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу,

обговорюю й роблю,

я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим,

я стаю майстром.

Набагато важливіше навчити,

ніж просто розповісти.

                              Конфуцій