ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА 

Шкільна бібліотека відіграє важливу роль у розвитку суспільства і посідає особливе місце у сфері освіти. Сьогодення диктує школі нову модель бібліотеки, діяльність якої повинна спрямовуватись на інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

Шкільна бібліотека – єдине місце, де всі діти, які ходять до школи, вперше зустрічаються з книжковими зібраннями. Основне завдання бібліотекаря – навчити дитину любити книгу, вміти користуватися фондами бібліотеки, її довідково-бібліографічним апаратом. Використовуючи різні форми й методи бібліотечно-бібліографічної роботи, бібліотека приділяє увагу проблемам, пов’язаним із пошуком і забезпеченням інформації.

Сьогодні перед шкільними бібліотекарями постає непроста проблема: якою має бути шкільна бібліотека. Чи вона залишається традиційно книжковим сховищем по зберіганню навчальної, методичної, художньої та галузевої літератури, чи вона перетворюється в шкільний бібліотечно-інформаційний центр.

Сучасний бібліотекар повинен навчати, знати і бути носієм не тільки традиційної бібліотечно-бібліографічної культури, а й володіти сукупністю інформаційних знань, навичками інформаційних технологій, спеціальними психолого-педагогічними знаннями.

Нормативно-правові акти діяльності шкільних бібліотек

Пропонуємо керівникам загальноосвітніх навчальних закладів та шкільним бібліотекарям перелік нормативно-правових документів, на яких базується діяльність бібліотек навчальних закладів. 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Закон України «Про культуру»

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Правила охорони праці для працівників бібліотек

Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу( в якості моделі для розроблення аналогічних правил на місцях)

Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)

Типова посадова інструкція бібліотекаря  загальноосвітнього навчального закладу (в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)

Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи

Концепція інформатизації мережі освітянських бібліотек

 Положення про мережу освітянських бібліотек

Стандарти з інформатизації, бібліотечної і видавничої справи