Виховна робота

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами, рішеннями колегій Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, розпорядженнями голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Положенням про районне управління освіти та даним положенням.

Основні функції та напрямки роботи:

Реалізує державну політику  в галузі виховання дітей, з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.

Забезпечує координацію діяльності відділу з іншими відділами районного управління освіти, ГУОН, закладами освіти району, службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комісією з питань захисту прав дітей, відділом у справах сім`ї, молоді та спорту, відділом внутрішньої політики, відділом кримінальної міліції у справах дітей, відділом ДАІ, в межах повноважень, визначених цим положенням.

Забезпечує захист прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах  району.

Забезпечує соціальний захист, охорону здоров`я, життя та захист прав учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти.

Організовує і бере участь в забезпеченні державної політики в галузі виховання, гармонійного розвитку, охорони життя та здоров`я дітей.

Контролює організацію роботи з учнями шкіл району по профілактиці правопорушень та попередженню негативних явищ серед неповнолітніх, заходи щодо попередження бездоглядності та безпритульності.

Контролює виконання Законів України «Про попередження насильства в сім»ї», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».

Контролює дотримання чинного законодавства з питань  охорони  праці в закладах освіти, організацію роботи в закладах освіти з питань безпеки життєдіяльності.

Надає допомогу органам піклування, службі у справах дітей у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім`ях, забезпечує захист прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги.

Сприяє діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, спілок молодіжних і дитячих громадських організацій, творчих об`єднань, товариств, що зареєстровані у порядку визначеному законодавством.