Загальна середня освіта

Основні завдання відділу:

  • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально - культурного середовища району;
  • здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах району і належать до сфери управління районної державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів;
  • аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми
  • контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
  • участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
  • проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення її результатів.